Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wat voor gegevens verzamelen wij en hoe gaan wij om met jouw privacy?

Feedback Agency, hierna te noemen FDBCK Agency, gevestigd aan NDSM Plein 105, 1033 WC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fdbck.agency NDSM Plein 105, 1033 WC Amsterdam 0615251944

Persoonsgegevens die wij verwerken
FDBCK Agency verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fdbck.agency, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FDBCK Agency verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– FDBCK Agency analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
FDBCK Agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FDBCK Agency) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FDBCK Agency bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Hierin maken wij onderscheid tussen klanten en prospects/geïnteresseerden die bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden willen worden. Voor deze laatste groep geldt dat de gegevens na een periode van 1 jaar inactiviteit of na afmelding van de nieuwsbrief niet meer bewaard worden. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij de nieuwsbrief niet verzenden en ook niet bijhouden wat de interesses en voorkeuren zijn van de lezer.
Van geïnteresseerden bewaren wij naam, e-mailadres en telefoonnummer. Prospects die zich hebben aangemeld voor een strategiesessie daar bewaren wij ook de motivatie voor het inplannen van deze sessie in, want mocht de prospect alsnog interesse hebben om met ons samen te werken, dan hoeven wij deze gegevens niet opnieuw te verzamelen.Ook deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Van onze klanten bewaren wij de gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen en om de ervaring na afloop van het traject te kunnen meten. Indien na afronding van onze werkzaamheden de klant graag op de hoogte wil blijven van onze ontwikkelingen dan zullen wij de gegevens gebruiken voor onze periodieke nieuwsbrieven en om speciale events aan te kondigen of te vieren.
Van onze klanten bewaren wij personalia, adresgegevens, bankrekeningnummer, e-mailadres, en alles wat noodzakelijk is om de opdracht goed te voltooien zoals e-mailverkeer.

Delen van persoonsgegevens met derden
FDBCK Agency deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FDBCK Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FDBCK Agency jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

We delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld met ons hostingbedrijf zodat deze website kan functioneren. Voor onze nieuwsbrief gebruiken wij een externe mailprogramma. Ook hier geldt dat we alleen de gegevens delen die noodzakelijk zijn voor gebruik van het programma.

Voor toekomstige advertenties maken wij ook gebruik van advertentieplatformen zoals Facebook en LinkedIn. Om gebruik te kunnen maken van hun advertentieplatformen worden ook gegevens gebruikt die er voor zorgen dat alleen de juiste mensen onze advertentie te zien krijgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FDBCK Agency gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FDBCK Agency gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FDBCK Agency en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fdbck.agency.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

FDBCK Agency wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FDBCK Agency neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fdbck.agency

 

laatste update: mei 2018